Tarieven, voorwaarden & vergoedingen

TarievenSSL

Storage

Domains

Sub-domains

TARIEF OVERDAG

€92,50

per behandeling

tussen 08.00 en 17.15 uur

behandelingsduur maximaal 45 minuten

afzeggen uiterlijk 24 uur van te voren

behandeling in de praktijk

TARIEF AAN HUIS

€150,-

per behandeling

tussen 08.00 en 17.00 uur

behandelingsduur maximaal 45 minuten

afzeggen uiterlijk 24 uur van te voren

behandeling op locatie

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Praktijk voor Osteopathie Oosterbeek en haar patiënten. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.

Behandelkosten

  • Praktijk voor Osteopathie Oosterbeek berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) vastgestelde richtlijnen.

Afspraken

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd.Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Praktijk voor Osteopathie Oosterbeek zich het recht voor om het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen.

Betalingen

  • Behandelingen worden na afloop van het consult contant of middels de pinautomaat afgerekend.

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars hebben osteopathie in het aanvullend pakket opgenomen en vergoeden het geheel of gedeeltelijk. Het is raadzaam om hierover vooraf te informeren bij uw ziektekostenverzekeraar. Mocht uw verzekeraar dit onverhoopt niet aan u vergoeden, dan zult u de rekening zelf moeten betalen.

Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie treft u een overzicht aan van de vergoedingen van de diverse zorgverzekeraars. Arno Sanders is geregistreerd lid bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en is ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).