Per 01-01-2019 zijn de tarieven gewijzigd. Zie hiervoor het tarievenoverzicht.