De praktijk is geopend. Dit gaat volgens de volgende voorwaarden:

 • Heeft u klachten die bij het COVID-19 virus* horen (zie hieronder) of heeft u recent contact gehad met een bewezen COVID-19 patiënt? Heeft u zelf recent COVID-19 gehad en bent u niet langer dan 24 uur klachtenvrij? Valt u in de groep met een verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap woonachtig in een instelling en personen woonachtig in een verpleeghuis)? Dan kunt u op dit moment niet in mijn praktijk behandeld worden.
 • Als u in de aanloop naar een afspraak COVID-19-gerelateerde klachten ontwikkelt, dan kunt u de afspraak kosteloos annuleren. Liefst hoor ik dit wel een dag van tevoren, Komt u echter toch naar de praktijk met deze symptomen, dan kan ik u uiteraard niet behandelen maar moet ik u de behandeling wel rekenen.
 • Als u het gebouw binnenkomt, dient u een mondkapje te dragen. Tijdens de contactmomenten zal ik ook een mondkapje dragen.
 • Neemt u naar de behandeling een groot badlaken mee.
 • Zorgt u dat uw handen gewassen zijn voordat u naar de praktijk komt. In de praktijkruimte kunt u met desinfecterende gel uw handen nogmaals behandelen.
 • Aangezien de wachtkamer gedeeld wordt met “Het Geboortehuys” kan ik niet garanderen dat er voldoende ruimte in de wachtkamer is. Daarom verzoek ik u om pas nét voor het tijdstip van de afspraak aan te bellen. Houdt u in het gebouw svp aan de anderhalve meter regel.
 • De toiletgroep wordt door meerdere bedrijven gedeeld en wordt geregeld schoongemaakt. Toch is het niet mogelijk om te allen tijde de toiletten brandschoon te hebben. Probeert u daarom indien mogelijk te vermijden om in het gebouw naar het toilet te gaan.
 • U kunt erop rekenen dat ik zorg voor een schone praktijkruimte met voldoende desinfecterende middelen. Ik geef niemand een hand en was mijn handen voor en na de behandeling.
 • Bij mensen die bij de patiëntengroep horen die risico loopt op een ernstig beloop van COVID-19 (ouder dan 70 jaar en mensen met andere aandoeningen** (zie hieronder)), zal ik een mondkapje en handschoenen gebruiken. Valt u niet binnen deze groep en wilt u dat ik deze beschermingsmiddelen toch gebruik, geeft u dat dan bij mij aan, dan is dat uiteraard geen probleem.

Heeft u vragen, stelt u deze dan gerust. Dit kan telefonisch of via mail.

 

* Klachten die bij een COVID-19 besmetting horen zijn:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten
 • kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (=tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • reuk- en/of smaakverlies
 • moeheid
 • ziek voelen en/of diarree

 

** Aandoeningen waarbij het risico groter is op een ernstig beloop van COVID-19:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen (meestal onder behandeling van een longarts)
 • chronische hartaandoeningen (meestal onder behandeling van een cardioloog)
 • diabetes mellitus (slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties)
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal <200/mm3
 • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C
 • morbide obesitas (BMI > 40)