Tijdens deze lockdown valt osteopathie onder de contactberoepen die aan het werk mogen blijven. De norm is deze keer dat beroepsgroepen die onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg vallen door mogen werken.